DIKTI LINE d.o.o.

Beograd, Vračar, Alekse Nenadovića 24

(tel: 011/344-8085, 344-8086)

ROWE Variofold Compact Offline
Uzdužno i poprečno savijanje u dva koraka
Brzina savijanja (m/min) 20
Težina papira (g/m2) 60-120
Max. dimenzije papira (mm)
uzdužno savijanje 4000
poprečno savijanje 2500
 

 

Opis
Detalji
Specifikacije
Dodatna oprema

ROWE Variofold Compact Offline

 

 • Izuzetna kompaktnost i ušteda prostora
 • Stona ili samostojeća konfiguracija
 • Stono postolje - jednostavno postavite uređaj na sto koji ste ranije koristili za ručno savijanje (pogodno za korisnike sa malim radnim prostorom)
 • Podni stalak sa podesivom visinom - blagodet za Vašu kičmu
 • Prednji držač papira omogućava lagodno rukovanje dokumentima sa prednje strane uređaja, na udobnoj operativnoj visini, i ne zauzima dodatni prostor
 • Prihvat veće količine savijenog papira bez prisustva operatera omogućavaju (opciono) zadnji držač papira i motorizovana kaseta za papir
 • Tih i stabilan rad
 • Ekonomičnost, visok kvalitet i preciznost, bez obzira na obim poslova i dimenzije papira
 • Brzina savijanja: 20 m/min
 • Raznovrsnost i potpuna prilagodljivost programa za savijanje, uz praktične i jednostavne aplikacije
 • Efikasan rad i intuitivno rukovanje
 • Lako raščišćavanje papira sa prostora za savijanje (pritiskom na dugme)
 • Modularnost i proširivost
 • U svakom trenutku možete da pređete na online verziju

 

Preuzmite brošuru

 

Sajt proizvođača

 

 

Stona konfiguracija
Samostojeća konfiguracija
 

 

Modularnost i izuzetne ergonomske karakteristike

 

ROWE Variofold Compact Offline

Schema

 

1 - Ulazna stona ploča (za offline ulaz papira), od eloksiranog aluminijuma, sa oblogom protiv klizanja i lepljenja. Savijanje papira sa štampanom stranom na gore - da možete da vidite šta savijate.

2 - Osnovna jedinica uređaja. Od aluminijumske konstrukcije, lagana i otporna na uvijanje. Futurističkog dizajna. Zahvaljujući sofisticiranim mikrokontrolerima i motorima najnovije generacije rad je gotovo nečujan i uređaj se idealno uklapa u kancelarijsko okruženje.

3 - Podni stalak (za samostojeću konfiguraciju), sa podesivom visinom (810-1010 mm, u koracima od po 40 mm), na kome će Vam Vaša leđa biti zahvalna! Prema institutu "Robert Koh", čak 85% stanovništva industrijski razvijenih zemalja u nekom periodu života pati od bolova u leđima. Ljudi koji dugo godina rade u povijenom položaju posebno su skloni poremećajima kičmenog stuba. ROWE donosi dragocenu inovaciju: podesivi podni stalak koji omogućava operateru da u potpunosti prilagodi radnu visinu SEBI i tako izbegne savijanje kičme i oštećenje intervertebralnih diskova.

3a - Stono postolje uređaja (za stonu konfiguraciju, odnosno postavljanje uređaja na sto u slučaju nedostatka prostora)

4 - Kontrolni panel za programiranje načina savijanja papira. Pored 12 preinstaliranih programa, aplikacije ROWE FOLD APP SE i ROWE FOLD APP PRO Vam omogućavaju da sami programirate neograničen broj individualnih programa za savijanje (preciznost podešavanja: 1 mm).

5 - Prečice sa tastature - jednostavno snimite željeni program kao "Favorite".

6a - Prednji držač papira, za prihvat do 5 savijenih A0 dokumenata.

6b - Zadnji držač papira, za prihvat savijenih dokumenata bez prisustva operatera, kapaciteta do 25 savijenih dokumenata ili otprilike 30 m papira.

6c - Kaseta na motorni pogon (zadnja kaseta velikog kapaciteta), za prihvat veće količine savijenog papira bez prisustva operatera, kapaciteta do 75 savijenih dokumenata ili otprilike 150 m papira. Može da se izvuče dovoljno za prihvat paketa širine 320 mm. Motorizovana promena položaja (rasterećenje za operatera).

 

Tehnički podaci

Dimenzije i težina zavisno od konfiguracije
El.energija 100 - 240 V, 50/60 Hz
  58 W u operativnom režimu
  (ispod 0,8 W u štedljivom režimu)
Nivo buke 50 db (prema ISO 7779) u operativnom režimu
  (ispod granica merljivosti u štedljivom režimu)
Interfejsi RS 232 serijski, CAN, USB
  (za ROWE FOLD APP LT/SE/PRO: USB interfejs sa uključenim USB kablom)

 

 

Elementi

 

Osnovna jedinica
 • od aluminijumske konstrukcije, lagana i otporna na uvijanje
 • sa sofisticiranim mikrokontrolerima i motorima najnovije generacije

 

Podni stalak
 • za samostojeću konfiguraciju
 • sa podesivom visinom (810-1010 mm, u koracima od po 40 mm)

 

Stono postolje uređaja
 • za stonu konfiguraciju, odnosno postavljanje uređaja na sto u slučaju nedostatka prostora
 • minimalne dimenzije za površinu stola: 1300 x 600 mm
 • minimalna nosivost stola: 90 kg (plus težina izabranih dodatnih modula)

 

Ulazna stona ploča za papir
 • od eloksiranog aluminijuma, sa oblogom protiv klizanja i lepljenja
 • savijanje papira sa štampanom stranom na gore

 

Kontrolni panel
 • 6 fiksnih programa za uzdužno savijanje
 • 2 fiksna programa za poprečno savijanje
 • neograničen broj programa uz aplikacije ROWE FOLD APP SE i ROWE FOLD APP PRO (mogućnost samostalnog programiranja režima savijanja, preciznost podešavanja: 1 mm)
 • mogućnost smeštanja programa u "Favorite" (do 4 programa) i mapiranje tastera kao prečica za pozivanje programa (2 "Favorite" tastera)

 

Izlazni držači papira
 • prednji (standardno uz podni stalak)
 • zadnji (opciono)
 • kaseta na motorni pogon (opciono)

 

Prednji držač papira
 • za prihvat do 5 savijenih A0 dokumenata

 

Zadnji držač papira
 • za prihvat savijenih dokumenata bez prisustva operatera
 • kapaciteta do 25 savijenih dokumenata ili otprilike 30 m papira

 

Kaseta na motorni pogon
 • zadnja kaseta velikog kapaciteta
 • za prihvat veće količine savijenog papira bez prisustva operatera
 • kapaciteta do 75 savijenih dokumenata ili otprilike 150 m papira
 • može da se izvuče dovoljno za prihvat paketa širine 320 mm
 • motorizovana promena položaja (rasterećenje za operatera)

 

Aplikacije

Standardno:

 • ROWE FOLD APP LT

Opciono:

 • ROWE FOLD APP SE
 • ROWE FOLD APP PRO

 

Ulazne dimenzije papira za savijanje

Širina papira za savijanje 210-960 mm
Težina papira 60-120 g/m2
Tip papira klasičan i inkjet papir
Uzdužno savijanje do 2500 mm (standardno)
  do 4000 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP SE/PRO)
Poprečno savijanje do 1500 mm DIN (standardno)
  do 2500 mm DIN (sa aplikacijom ROWE FOLD APP SE/PRO)

 

Brzina savijanja

 • Brzina savijanja: 20 m/min
 • mogućnost podešavanja (smanjenja) brzine po potrebi uz aplikaciju ROWE FOLD APP LT

 

Standardni programi za savijanje

Izlazne dimenzije:

Uzdužno savijanje 190/210 mm, 185/210 mm, 180/210 mm, 198 mm, 210 mm, 210 mm širina paketa
Poprečno savijanje 297 mm, 305 mm
Margina 0 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm

Napomena: Izlaz za savijanje sa marginom je prednji držač papira

 

Uz aplikaciju ROWE FOLD APP LT dolazi 12 preinstaliranih standardnih programa za savijanje (kao i mogućnost odbrojavanja savijenih dokumenata i linearno očitavanje dužine).

 

Dodatni programi za savijanje

Uz aplikaciju ROWE FOLD APP SE ili ROWE FOLD APP PRO moguć je neograničen broj dodatnih programa za savijanje (slobodno podešavanje širine i margine u koracima od po 1 mm)

Izlazne dimenzije:

Uzdužno savijanje - širina paketa 180-305 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP SE)
  90-420 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP PRO)
Poprečno savijanje - širina paketa 210-305 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP SE)
  180-420 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP PRO)
Širina margine 0-35 mm (sa aplikacijom ROWE FOLD APP SE/PRO)

Aplikacija ROWE FOLD APP PRO omogućava i generisanje namenskih programa - specijalnih programa za savijanje namenjenih za mape, memorandume i slično.

 

Podni stalak i kičma
Podni stalak
 • Za samostojeću konfiguraciju
 • Sa podesivom visinom (810-1010 mm, u koracima od po 40 mm), na kome će Vam Vaša leđa biti zahvalna!
 • Prema institutu "Robert Koh", čak 85% stanovništva industrijski razvijenih zemalja u nekom periodu života pati od bolova u leđima. Ljudi koji dugo godina rade u povijenom položaju posebno su skloni poremećajima kičmenog stuba. ROWE donosi dragocenu inovaciju: podesivi podni stalak koji omogućava operateru da u potpunosti prilagodi radnu visinu SEBI i tako izbegne savijanje kičme i oštećenje intervertebralnih diskova.
 

 

Stono postolje
Stono postolje uređaja
 • Za stonu konfiguraciju, odnosno postavljanje uređaja na sto u slučaju nedostatka prostora
 • Minimalne dimenzije za površinu stola: 1300 x 600 mm
 • Minimalna nosivost stola: 90 kg (plus težina izabranih dodatnih modula)
 

 

Izlazni držači za papir

 • Prednji držač papira (standardno uz podni stalak)
 • Zadnji držač papira (opciono)
 • Kaseta na motorni pogon (opciono)

 

Prednji držač papira
Prednji držač papira
 • Za prihvat do 5 savijenih A0 dokumenata
 

 

Zadnji držač papira
Zadnji držač papira
 • Za prihvat savijenih dokumenata bez prisustva operatera
 • Kapaciteta do 25 savijenih dokumenata ili otprilike 30 m papira
 

 

Kaseta na motorni pogon
Kaseta na motorni pogon
 • Zadnja kaseta velikog kapaciteta, za prihvat veće količine savijenog papira bez prisustva operatera
 • Kapaciteta do 75 savijenih dokumenata ili otprilike 150 m papira
 • Može da se izvuče dovoljno za prihvat paketa širine 320 mm
 • Motorizovana promena položaja (rasterećenje za operatera)
 

 

Aplikacije

 • ROWE FOLD APP LT (standardno)
 • ROWE FOLD APP SE (opciono)
 • ROWE FOLD APP PRO (opciono)

 

ROWE FOLD APP LT
ROWE FOLD APP LT
 • 12 preinstaliranih standardnih programa za savijanje
 • odbrojavanja savijenih dokumenata i linearno očitavanje dužine
 • omogućava podešavanje (smanjenje) brzine savijanja po potrebi (u offline režimu)
 

 

ROWE FOLD APP SE
ROWE FOLD APP SE
 • Uključuje ROWE FOLD APP LT
 • Omogućuje veće ulazne dimenzije papira za savijanje: do 4000 mm za uzdužno savijanje, odnosno do 2500 mm (DIN) za poprečno savijanje
 • Neograničen broj dodatnih programa za savijanje (slobodno podešavanje širine i margine u koracima od po 1 mm)
 • Uzdužno savijanje: širina paketa 180-305 mm
 • Poprečno savijanje: širina paketa 210-305 mm
 • Margina: 0-35 mm
 • Omogućava alokaciju/mapiranje Favorite tastera na kontrolnom panelu (do 4 favorita)
 

 

ROWE FOLD APP PRO
ROWE FOLD APP PRO
 • Uključuje ROWE FOLD APP SE
 • Neograničen broj dodatnih programa za savijanje (slobodno podešavanje širine i margine u koracima od po 1 mm)
 • Uzdužno savijanje: širina paketa 90-420 mm
 • Poprečno savijanje: širina paketa 180-420 mm
 • Margina: 0-35 mm
 • Omogućava generisanje namenskih programa - specijalnih programa za savijanje namenjenih za mape, memorandume i slično
 

 

Sajt ROWE

Sajt DEVELOP

 

 

Početna strana

 

 

Naši podaci

DIKTI LINE d.o.o.

Alekse Nenadovića 24, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/344-8085, 344-8086

Fax: 011/344-1472

E-mail: office@diktiline.com

Go to top