DIKTI LINE d.o.o.

Beograd, Vračar, Alekse Nenadovića 24

(tel: 011/344-8085, 344-8086)

ROWE ScanManager RC
Skeniranje za RC i RCS
Softver za digitalizaciju dokumenata
ScanToFile + ROWE View
 

Opširnije...

ROWE ScanManager
Skeniranje sa naprednim mogućnostima
Softver za multifunkcijske uređaje
Scan, Edit, Print, Copy, Email
 

Opširnije...

ROWE PrintMaster
Softver za upravljanje štampom
Direktna sprega sa uređajem
Višekorisnički pristup
 

Opširnije...

Sajt ROWE

Sajt DEVELOP

 

 

Početna strana

 

 

Naši podaci

DIKTI LINE d.o.o.

Alekse Nenadovića 24, 11000 Beograd, Srbija

Tel: 011/344-8085, 344-8086

Fax: 011/344-1472

E-mail: office@diktiline.com

Go to top